Van FUSIE-FANFARE GROOT-GLABBEEK
tot KONINKLIJKE HARMONIE CRESCENDO GLABBEEK:

In 1987 neemt wijlen Gaston Bruyninckx – trompettist uit de bekende muzikale familie in Bunsbeek – de dirigeerstok op om, met muzikanten van de verschillende fanfares uit de vier fusiegemeenten, één “fusiefanfare” te stichten die naderhand de naam “CRESCENDO” krijgt.

Gesteund door de toenmalig burgemeester van Glabbeek, Arsène Decoster uit Zuurbemde, wijlen André Verdee en Miel Guelinckx uit Glabbeek, wijlen Maria Haesevoets-Degeest uit Bunsbeek, vormt deze fusie een historische stap in de wereld van de muziekverenigingen en zorgt voor een vernieuwende impuls in de jonge fusiegemeente Glabbeek. Eind 1987 wordt Jos Vicca uit Kapellen de 1e voorzitter. Hij draagt bij tot een sterke evolutie in Crescendo en hij weet de muziekvereniging een plaats te geven in het culturele landschap van de gemeente en erbuiten .

In 1992, ter gelegenheid van Crescendo's vijfjarig bestaan wordt de nieuwe Crescendo-vlag ingehuldigd – zwart-wit logo op witte achtergrond met het wapenschild van Glabbeek en de vlag van de provincie – onder het Meterschap van Juliette Willems uit Kapellen en het Peterschap van Arsène Decoster. Na 10 jaar geeft Gaston Bruyninckx de muzikale leiding in handen van Hans Wuestenberg uit Linter die de evolutie van FANFARE (uitsluitend koperblazers) naar HARMONIE (ook houtblazers) op gang brengt.

In 1995, treedt een nieuwe en de huidige voorzitter aan: Louis Vandenput uit Glabbeek. Reeds 19 jaar zet hij zich onverdroten in om de talloze elementen en aspecten van de werking te coördineren, te stimuleren en te garanderen, terwijl hij ook gedreven zorgt voor een groeiende bekendheid van de Glabbeekse Muziekvereniging.

In 2001 zet hij zich ook achter de definitieve evolutie in Crescendo naar KONINKLIJKE HARMONIE en zorgt voor investering in de uitbreiding van percussie en melodisch slagwerk.

In 2002 draagt Hans Wuestenberg de directie over aan Dieter Boffé die met de Harmonie in 2 e afdeling met 91% scoort op de toenmalige Provinciale Wedstrijd voor Orkesten in Den Egger Scherpenheuvel.

 

In juni 2007, neemt onze huidige dirigent, Steven Jacques , het dirigeerstokje ter hand. En hij zorgt ervoor dat het in crescendo blíjft gaan. Zo lukt het de Harmonie Crescendo Glabbeek – op 9 oktober 2011 tijdens het Provinciaal Orkestentornooi in het Lemmensinstituut te Leuven voor het eerst te slagen in 1ste afdeling met 84 %. We zijn zeer dankbaar dat Steven met niet aflatend geduld en met volhardende vastberadenheid de muzikantengroep in al haar geledingen rustig maar gedreven stimuleert in groeiende muzikaliteit. In 2010 start hij bovendien een jeugdband op waarvoor hij zich even volhoudend blijft inzetten. Meer dan terecht kunnen we dan ook dit jaar Stevens 1e dirigentenlustrum vieren: proficiat Steven en van harte bedankt!

 

Intussen – sinds het ontstaan in 1987 – mogen wij ook elk jaar blijvend genieten van de volle steun van de burgemeester, de schepen van Cultuur, het schepencollege en van het hele gemeentebestuur van Glabbeek . Samen met de steun van de provincie Vlaams-Brabant , is dit voor de Glabbeekse Muziekvereniging en haar werking zeer welgekomen en van vitaal belang, zonder in deze ook de bijzonder gewaardeerde sponsors niet te vergeten. Daarnaast kunnen wij ook rekenen – via ons lidmaatschap – op de muzikale ondersteuning van Vlamo (Vlaamse Amateurmuziekorganisatie). Het moge duidelijk zijn dat de Glabbeekse Muziekvereniging in crescendo blijft gaan en dit hangt ook samen met de toename van de trouwe kern in het publiek dat elk jaar vermeerdert. Van harte bedankt!

De gegevens van het huidige bestuur vindt u hier.